Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14308
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16133
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12553
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)