Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14331
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16133
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12553
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :16.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 16 ετιας)