Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18819
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19306
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18240
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)