Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16579
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17496
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15039
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :13.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)