Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17648
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18652
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16411
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)