Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17731
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18652
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16742
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)