Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16822
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18238
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14724
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 16 ετιας)