Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16962
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18238
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15504
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 15 ετιας)