Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16178
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18352
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13047
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :10.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)