Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16386
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18352
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13892
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)