Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15978
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18243
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12472
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)