Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15704
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18243
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11591
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)