Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17684
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18431
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16632
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)