Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15940
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17315
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15152
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)