Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 15872
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :17743
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :13450
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 17 ετιας)