Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16157
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17743
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14620
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)