Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16023
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17743
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14019
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)