Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16211
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17401
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15212
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :9.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)