Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16158
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17401
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15212
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :9.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)