Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14010
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16093
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :10675
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :12.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 17 ετιας)