Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14406
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16093
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12260
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :12.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)