Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14218
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16093
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11395
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :12.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)