Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13999
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16000
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10936
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)