Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14204
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16000
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12050
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)