Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μέσος Ορος 17 ετίας : 13300
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :15596
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :8975
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :5.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :18.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Βάσεις 17 ετιας)