Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 12175
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :15067
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :3125
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :58.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 17 ετιας)