Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12740
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15067
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :7501
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :25.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)