Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13090
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15067
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10088
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)