Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16343
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17352
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15417
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)