Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15794
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17146
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14339
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)