Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14754
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16282
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12836
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :12.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)