Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14189
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15937
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11379
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :14.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)