Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14080
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15755
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11375
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :14.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 16 ετιας)