Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16967
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17983
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15697
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)