Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16241
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17714
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)