Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15936
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17465
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14893
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)