Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15372
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17275
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14386
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :14.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :9.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)