Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11710
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13579
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9396
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :15.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :14.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)