Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14690
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17120
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13503
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :20.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)