Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13845
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15506
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12696
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :17.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)