Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12469
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13874
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10870
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :20.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :13.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)