Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18101
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18632
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17392
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)