Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17863
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18412
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17253
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)