Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16523
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17788
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15907
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)