Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17557
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18268
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16757
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)