Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17442
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18105
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16665
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)