Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13564
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15347
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11833
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)