Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13380
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15347
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10623
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :13.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)