Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16928
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17840
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16175
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 15 ετιας)