Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13300
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14636
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11560
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)