Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13081
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14636
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9785
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :15.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)