Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12057
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13954
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9433
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :14.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)