Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 11748
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13954
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :7108
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :24.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)