Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11466
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13703
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9418
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :12.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :18.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)