Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18391
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18939
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17848
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)