Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18427
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18939
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17874
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)