Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18401
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18948
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17793
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)