Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18442
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18948
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17801
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)