Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18286
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18836
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17624
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)