Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18243
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18836
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17593
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)