Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18100
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18859
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16980
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)