Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 19153
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19476
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18724
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :1.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :1.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)