Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 18950
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :19360
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :18075
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :2.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :2.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 17 ετιας)