Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 19032
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19360
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18680
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)