Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18902
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19240
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18449
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)