Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18871
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19240
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18398
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)