Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18746
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19150
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18249
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 16 ετιας)