Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18740
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19127
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18250
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)