Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18600
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19011
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18090
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 16 ετιας)