Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18635
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19128
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18039
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)