Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18700
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19039
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18197
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)